Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 11


Podani sta daljica AB in premica p. AB predstavlja stranico c trikotnika. Vriši ji simetralo. Točka, kjer simetrala daljice seka premico p, predstavlja oglišče C trikotnika. Kakšen je trikotnik ABC? 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.