Simetrala daljice in kota
 

Simetrala daljice in kota vaja 13


Podani sta daljici AB in CD. Daljici AB vriši simetralo in jo označi s t. Presečišče simetrale t z daljico CD označi s točko V. Nato na treh četrtinah daljice CD označi točko U. Kakšen je trikotnik VUB? 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.