Vektorji
 

Vektorji vaja 4


V prostoru so dane točke , in . Vemo, da točka P razpolavlja daljico AB. Z računom pokažite, da sta vektorja in pravokotna ali da nista.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič