Vektorji
 

Vektorji vaja 30


Točke , , in so oglišča trapeza. Narišite ga v dani koordinatni sistem. Izračunajte:

  • dolžino stranice ,

  • skalarni produkt ,

  • velikost kota

Dolžino stranice in skalarni produkt izračunajte natančno, kot pa zapišite zaokroženo na minute.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh