Vektorji
 

Vektorji vaja 28


V ravnini sta dana vektorja in .


  • Natančno izračunajte dolžini vektorjev.


  • Izračunajte skalarni produkt danih vektorjev.


  • Natančno izračunajte dolžino pravokotne projekcije vektorja na vektor .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič