Vektorji
 

Vektorji vaja 139


V ravnini sta dana vektorja in , za katera velja , , kot med vektorjema pa je enak .


  • Narišite vektorja in .

  • Izračunajte dolžino vektorja .

  • Izračunajte skalarni produkt vektorjev in .

  • Izračunajte dolžino pravokotne projekcije vektorja na vektor .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič