Vektorji
 

Vektorji vaja 112


Dolžina vektorjev , in je enaka 5. Vektorja in ter in oklepata kot 120°, vektorja in pa 60°. Izračunajte skalarni produkt vektorjev in , če je:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič