Vektorji
 

Vektorji vaja 109


V kvadratu ABCD s stranico dolžine 5 cm, točka P deli stranico CD v razmerju |CP| : |PD| = 3 : 2. Z vektorjema in izrazite vektor in izračunajte .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič