Vektorji
 

Vektorji vaja 116


Dani sta stranici paralelograma m, m in kot . Izračunajte dolžini obeh diagonal. Rezultata zaokrožite na tri mesta.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič