Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 5


Sani vlečemo po vodoravni podlagi s silo 150 N. Vlečna sila oklepa s tlemi kot 30°. Kolikšno delo opravimo na 200 m dolgi poti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič