Vektorji
 

Vektorji vaja 1


Pravokotnik ABCD naj ima stranici dolgi in . Točka T naj leži na stranici AD tako, da je . Naj bo in .


Narišite skico z označenimi vektorji , in . Izrazite vektor z vektorjema in . Dokažite, da sta vektorja in pravokotna. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.