Skalarni produkt
 

Skalarni produkt vaja 7


V ravnini sta dana vektorja in , za katera velja , , kot med vektorjema pa je enak .


  • Izračunajte skalarni produkt vektorjev in .


  • Izračunajte dolžino pravokotne projekcije vektorja na vektor .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič