Vektorji
 

Vektorji vaja 135


V ravnini sta dana vektorja in , za katera velja , , kot med vektorjema pa je enak . Izračunajte skalarni produkt vektorjev in dolžino pravokotne projekcije vektorja na vektor .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič