IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Sklepni račun fb
 

Sklepni in procentni račun
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V nadaljevanju si bomo sklepni in procentni račun pogledali ločeno:


Sklepni računSklepni račun srečujemo v vsakdanjem življenju (stiskanje sokov, gradnja hiše,...). Pri problemih iz sklepnega računa se ponavadi pojavljata dve količini, ki sta v enostavni medsebojni zvezi. Ta zveza je lahko:

  • premo sorazmerna

  • obratno sorazmerna


Oglejmo si obe zvezi natančneje.


Premo sorazmerjeKoličini sta premo sorazmerni, kadar:

  • eno količino povečamo (zmanjšamo) za 2-krat, 3-krat,...

  • se hkrati druga količina poveča (zmanjša) za 2-krat, 3-krat,...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Obratno sorazmerjeKoličini sta obratno sorazmerni, kadar:

  • eno količino povečamo (zmanjšamo) za 2-krat, 3-krat,...

  • se hkrati druga količina zmanjša (poveča) za 2-krat, 3-krat,...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Procentni računTudi procentni račun srečujemo v vsakdanjem življenju (podražitve, pocenitve,...). Največkrat nas zanima kakšen je relativni delež:


Relativni deležVelikokrat želimo povedati, kako velik del celote predstavlja določen delež. To razmerje imenujemo relativni delež:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Vsak relativni delež pa lahko zapišemo tudi s pomočjo procentov.


Zapis v odstotkihRezultat relativnega deleža lahko zapišemo kot ulomek, lahko pa ga zapišemo tudi v odstotkih oziroma procentih.


To najlažje storimo z naslednjim obrazcem:


Splošni obrazec za procentni račun:
kjer d predstavlja del, o pa celoto.Če s p označimo število odstotkov (procentov), potem v splošnem velja:
Zgornji obrazec si poglejmo na naslednjem primeru:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Relativni delež in zapis v odstotkihMed zapisom s procenti in relativnim deležem obstaja povezava.


Najprej zapišimo relativni delež:Odstotke (procente) lahko tako izrazimo z relativnim deležem:

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej