Procentni račun
 

Procentni račun vaja 49


Dani sta števili a = 240 in b = 165. Število a povečajte za 15%, število b pa zmanjšajte za 20%. Izračunajte vsoto novih dveh števil.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh