Procentni račun
 

Procentni račun vaja 56


Cene in Urška sta imela na začetku študija enaki mesečni štipendiji, vsak po 200 evrov. Višina štipendije se jima je povečevala vsakih 12 mesecev, in sicer Cenetu za 12%, Urški za 20 evrov.

  • Kolikšno mesečno štipendijo bo imel Cene po 25 mesecih?

  • Kateri od njiju bo imel višjo mesečno štipendijo po 30 mesecih in za koliko odstotkov?

  • Izračunajte vsoto vseh štipendij, ki jo bo Cene prejel v 3 letih.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh