Gradniki snovi
 

Gradniki snovi vaja 17


V nevtralnem atomu nekega elementa je število vseh delcev (protonov, elektronov in nevtronov) skupaj enako 54. Vrstno število Z elementa je 17.


  • Koliko protonov, koliko elektronov in koliko nevtronov vsebuje atom?

  • Kakšno je masno število A atoma tega elementa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: mag. Helena Černe