Snov v magnetnem polju
 

Snov v magnetnem polju vaja 1


Izračunaj permeabilnost snovi, če v tuljavo potisnemo valj in se zaradi tega gostota magnetnega polja zmanjša za 0,1%. Valj je narejen iz homogene snovi in se tesno prilega tuljavi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana