Zapiši formuli kationa in aniona, iz katerih je sestavljena sol .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe