Zapiši kation in anion, iz katerih je sestavljena sol


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe