Zapiši formulo soli, ki nastane iz kalcijevega hidroksida in dušikove kisline.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe