Zapiši formulo soli natrijevega bromida.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe