Središčni in obodni kot
 

Središčni in obodni kot vaja 10


Zapiši velikosti neznanih kotov: 

glavni avtor in urednik gradiva: Simon Pertoci