Škatla z brki
 

Škatla z brki vaja 3


Ranžirna vrsta ima po velikosti urejenih podatkov. Določi zaporedno številko podatka, ki stoji na sredini te ranžirne vrste.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar