Standardna vezna entalpija
 

Standardna vezna entalpija vaja 1


Skica prikazuje molekulo kloroetana. Izračunaj koliko energije potrebujemo za prekinitev vseh vezi v 5 molih te molekule.


kloroetan


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK