Standardna vezna entalpija
 

Standardna vezna entalpija vaja 5


Skica prikazuje molekulo aminokisline glicin. Izračunaj koliko energije potrebujemo za prekinitev vseh vezi v 3 molih te molekule.


Glicin.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK