Urejanje in grupiranje podatkov
 

Statistično urejanje in grupiranje podatkov
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Podatki, pridobljeni v posmezni raziskavi, so največkrat neurejeni in nepregledni, zato jih moramo urediti oz. narediti pregledne. To storimo na naslednja načina:

  • če je podatkov malo, jih uredimo po velikosti;

  • če je podatkov veliko, jih združimo v skupine.


Kako ravnati z njimi, je precej odvisno od samih podatkov. Ločimo:

  • zvezne podatke;

  • diskretne podatke.


Zvezni podatkiZvezni podatki (navadno fizikalne veličine), so tisti podatki, ki lahko v danem intervalu zavzamejo poljubno vrednost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Diskretni podatkiDiskretne podatke dobimo s štetjem.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


FrekvencaPri podatkih v večini primerov pride do tega, da se nekateri podatki ponavljajo. Koliko krat se ta podatek ponovi imenujemo frekvenca, ki ji pogosto rečemo tudi absolutna frekvenca:


Posamezno število diskretnih statističnih enot iste vrednosti imenujemo frekvenca tega statističnega znaka.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Frekvenčni razrediČe je diskretnih podatkov zelo veliko ali če so podatki zvezni, jih združujemo v skupine ali frekvenčne razrede. Celoten razpon podatkov zajamemo z določenim številom frekvenčnih razredov, ki so ponavadi enako široki, ni pa nujno. Veljata naslednji oznaki:

  • predstavlja podatek z največjo vrednostjo;

  • predstavlja podatek z najmanjšo vrednostjo;


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Grupiranje podatkovPodatke grupiramo s pomočjo frekvenčnih razredov. Grupiranja se lotimo tako, da podatke razdelimo v frekvenčne razrede. Velikost razreda določimo glede na potrebe konkretnega primera in ga izračunamo na nasednji način:


Širina frekvenčnega razreda je razlika med zgornjo mejo razreda in spodnjo mejo razreda :
Enako širokim razredom določimo njihovo širino tako, da celoten razpon podatkov delimo z ustreznim naravnim številom (odvisno od primera).


Ko enkrat določimo širino frekvenčnega razreda, lahko določimo še sredino posameznega frevenčnega razreda:


Sredina frekvenčnega razreda predstavlja število, ki je srednja vrednost celotnega razreda:
Pri urejanju in analiziranju podatkov moramo biti prav tako pozorni na vrednosti, ki občutno odstopajo. Te vrednosti imenujemo osamelci.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Frekvenčna porazdelitevPodatke iz histograma s številkami ponavadi predstavimo še s tabelo, ki ji rečemo frekvenčna porazdelitev. Vsaki vrednosti ali vsaki skupini vrednosti pripišemo število posameznih enot s to vrednostjo ali frekvenco.


Frekvenčna porazdelitev je razvrstitev statističnih enot populacije po vrednosti spremenljivke v pripadajoče razrede. Med tem ko je frekvenca razreda število enot v posameznem razredu. Frekvenco razreda j označimo kot .Zanimive so tudi vrednosti, ki povedo, kolikšen delež celote pomeni posamezna vrednost statističnega znaka oz. število podatkov v frekvenčnem razredu. Kvocient teh dveh števil je relativna frekvenca podatka; največkrat ga podajamo v odstotkih:


Relativna frekvenca razreda je delež enot populacije, ki je razvrščen v razred :
pri čemer je frekvenca razreda j, N pa število podatkov.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poznamo pa še kumulativno frekvenco F, ki pove koliko podatkov je zavzelo manjšo vrednost od zgornje meje frekvenčnega razreda. Poglejmo si kumulativno frekvenco na primeru:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej