Urejanje in grupiranje podatkov
 

Urejanje in grupiranje podatkov vaja 14


V 4.c razredu je 30 dijakov in dijakinj. V odgovorih na vprašalnik, koliko je otrok v njihovih družinah, so odgovorili:


1 2 3 1 2 4 3 2 1 4

1 1 2 3 4 2 2 2 1 2

3 2 3 4 2 3 2 4 3 2


Grupirajte podatke v ustrezno število frekvenčnih razredov in oblikujte še tabelo relativnih in kumulativnih frekvenc.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej