Urejanje in grupiranje podatkov
 

Urejanje in grupiranje podatkov vaja 7


Stolpčni diagram prikazuje ocene, ki so jih učenke in učenci devetega razreda neke osnovne šole dobili pri ocenjevanju znanja matematike:


  • Koliko učenk je doseglo pozitivno oceno?

  • Katera ocena je bila najpogostejša?

  • Koliko učenk je doseglo višjo oceno od dobre?

  • Koliko odstotkov vseh učenk in učencev ni dobilo pozitivne ocene?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar