Urejanje in grupiranje podatkov
 

Urejanje in grupiranje podatkov vaja 6


V drevesnici so za 30 mladih lip uporabili gnojila za drugih 30 pa ne. Po končanem preizkusu so primerjali podatke donosa cvetja v kilogramih.


Negnojena drevesa:


10 16 14 20 51 58 61 14 32 5

8 11 22 22 20 5 31 40 14 45

55 30 30 25 29 12 48 17 12 52


Gnojena drevesa:


26 33 24 35 30 27 4 30 62 23

39 61 63 44 18 53 38 33 49 54

61 44 38 62 53 31 42 18 33 20


Narišite primerjalni (dvojni) diagram s številkami za obe množici podatkov. Komentirajte svoja opažanja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej