Stožnice - ustna vprašanja
 

Stožnice - ustna vprašanja vaja 5


Povejte geometrijsko definicijo hiperbole in zapišite enačbo hiperbole, katere osi ležita na koordinatnih oseh.Skicirajte to hiperbolo. Zapišite enačbo hiperbole, ki ima središče v točki .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Tanja Janežič