Stoječe valovanje in lastno nihanje vrvi
 

Stoječe valovanje in lastno nihanje vrvi vaja 4


Kitara ima 6 enako dolgih in z enako silo napetih strun. Strune nihajo z osnovnimi frekvencami: e=164,81 Hz, a=220,00 Hz, d=293,66 Hz, g=392,00 Hz, h=493,88 Hz, e=659,26 Hz. V kakšnem razmerju so njihove gostote?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana