Stoječe valovanje in lastno nihanje vrvi
 

Stoječe valovanje in lastno nihanje vrvi vaja 5


6 m dolga vrv je na enam koncu vpeta, na drugem koncu jo z majhno amplitudo vzbujamo z roko . Hitrost valovanja na vrvi je 20 m/s. S kakšno frekveco moramo nihati z roko, da bo nastal na sredi vrvi valovni vozel?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana