Stoječe valovanje zvoka in zvok v piščali
 

Stoječe valovanje zvoka in zvok v piščali vaja 3


Približno kolikšna je dolžina na obeh konceh odprte piščali, da se druga višjeharmonična frekvenca in osnovna frekvenca razlikujeta za 440 Hz. Hitrost longitudinalnega valovanja v zraku je 340 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana