Struktura molekul
 

Struktura molekul vaja 8


Molekuli in imata enako število atomov, a drugačno obliko molekule.


  • Ugotovi obliki obeh molekul in nariši njuni strukturi.

  • Zakaj je kljub enakemu številu atomov oblika molekule drugačna?

  • Kakšni so koti med vezmi v posamezni molekuli?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe