Subjunctive Mood fb
 

Subjunctive Mood
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Naklon (po angleško mood) je oblika glagola, ki nam pokaže, na kakšen način stavek obravnavamo kot celoto. V slovenskem jeziku poznamo tri naklone: povedni, pogojni in velelni naklon.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V angleškem jeziku prav tako poznamo tri naklonske oblike:


V tem gradivu bomo obravnavali Subjunctive mood (tudi konjunktiv). To naklonsko obliko uporabljamo pri izražanju:

 • želja,

 • dvomov,

 • predlogov,

 • pogojev,

ki ne odražajo objektivnih dejstev.


V slovenskem jeziku je konjunktiv še najbolj podoben pogojnemu naklonu, vendar se z njim ne prekriva v celoti.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


OblikaKonjunktiv lahko tvorimo na dva načina:


 • z glagoli v sedanjiku


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • in z glagoli v pretekliku


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tvorjenje z glagolom v sedanjikuKonjunktiv v sedanjiku tvorimo z glagolom v nedoločni obliki. Glagol v konjunktivu ponavadi nastopa v drugem delu povedi, za izrazom that:


V 3. osebi ednine (he / she / it) glagol izgubi končnico –s.
Zgornje pravilo si poglejmo še na konkretnem primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri glagolu biti (be) v konjunktivu uporabljamo nedoločno obliko za vse osebe.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Čeprav s konjunktivom tvorimo glagole v nedoločni obliki, se lahko celotna poved navezuje tudi na preteklost ali prihodnost.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagol v konjunktivu lahko tudi zanikamo, in sicer z besedo not + glagolom v nedoločniku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Stavek z glagolom v sedanjiku naredimo po pravilu:
Z glagolom biti (be) pa:
Tvorjenje z glagolom v preteklikuEdini konjunktiv s preteklikom, ki se še zmeraj uporablja v sodobni angleščini, se tvori s preteklo obliko glagola biti (be), in sicer were.


Glagol be dobi obliko were v 1. in 3. osebi ednine. Pri drugih osebah se konjunktiv ne uporablja oziroma ima isto obliko kot v navadnem, povednem naklonu.
Kljub temu, da takšen konjunktiv tvorimo z glagolom were, ki je pretekla oblika glagola be, je poved kot celota lahko v sedanjiku ali prihodnjiku.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko z glagolom v pretekliku tvorimo pogojno obliko (if... would), stavek naredimo po naslednjem pravilu:
RabaKonjunktiv s sedanjikom se v pogovorni angleščini ne uporablja preveč pogosto, saj zveni formalno ali književno. Po drugi strani se konjunktiv s preteklim glagolom were velikokrat sliši tudi v pogovorni angleščini.


Konjunktiv s sedanjikomKonjunktiv, ki se tvori z glagoli v sedanjiku, uporabljamo:


 • v uradnih dokumentih, ko izražamo želje, zahteve, predloge itd.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • pri izražanju želja, zahtev in predlogov, ki zvenijo formalno in uradno


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • v ustaljenih frazah, še posebej pri željah in molitvah


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Konjunktiv s preteklikomKonjunktiv z glagolom were nastopa:


 • v pogojnih odvisnikih, kjer imamo opravka z neuresničljivim pogojem v sedanjiku ali prihodniku. V glavnem stavku uporabimo obliko would + nedoločnik


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • za frazama as if in as though


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • pri izražanju želja z uporabo glagola wish


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Lea Opačič