Samostalniki brez člena - artikellose Substantive
 

Substantive ohne Artikel ali samostalniki brez člena
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V nemščini je spol samostalnika določen z njegovim členom. V izjemnih primerih pa člena ne uporabimo. Poglejmo si te primere.


Namen - imenaČlen izpustimo, ko navajamo osebna imena.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko pa imenu dodamo pridevnik, mora pred njim stati tudi določni člen.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Städte - mestaČlen izpustimo, ko navajamo mesta.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko mestu dodamo pridevnik, vedno dodamo člen "das", ki se ustrezno sklanja.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Länder, Kontinente - dežele, celineČlen izpustimo, ko navajamo dežele in celine. Izjema so nekatere države, kjer vedno uporabimo člen:

 • die Schweiz

 • die Türkei

 • die Slowakei

 • die Tschechische Republik

 • der Irak

 • der Iran

 • der Libanon

 • der Sudan

 • die Niederlande (Pl.)

 • die USA (Pl.)


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko deželi ali celini dodamo pridevnik, vedno dodamo člen "das", ki se ustrezno sklanja.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Sprachen - jezikiČlen izpustimo, ko navajamo jezike.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko jeziku dodamo pridevnik, vedno dodamo še člen "das", ki se ustrezno sklanja.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


(Studien)fächer und Berufe - (študijski) predmeti in pokliciČlen izpustimo, ko navajamo (študijske) predmete in poklice.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


1. Ko predmetu ali poklicu dodamo pridevnik, vedno dobi člen, ki se ustrezno sklanja.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


2. Če pri poklicu govorimo o osebi, uporabimo ne/določni člen.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Feste - praznikiČlen izpustimo pred poimenovanji praznikov. Večinoma so to verski prazniki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pri ostalih praznikih je člen obvezen in se pogosto uporablja skupaj:

 • s predlogom "zu", kar pomeni "za" (npr. za rojstvo, za rojstni dan, za krst ...) ali

 • s predlogom "an", kar pomeni "na" (npr. na Valentinovo, na državni praznik ...).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nationalitäten - narodnostiČlen izpustimo, ko navajamo narodnosti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če pa pri narodnosti uporabimo še pridevnik ali če govorimo o osebi z določeno narodnostjo, uporabimo (ne)določni člen.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Religionszugehörigkeit - pripadnost veriČlen izpustimo, ko navajamo pripadnost določeni veroizpovedi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če pa govorimo o osebi z določeno veroizpovedjo, uporabimo (ne)določni člen.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zeitausdrücke - časovni izraziČlen izpustimo v besednih zvezah s časovnim pomenom kot npr:

 • von Montag bis Freitag

 • von Januar bis Dezember

 • Tag und Nacht

 • Jahr für Jahr

 • ...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Unzählbare Mengen - neštevne količineČlen izpustimo pri navajanju neštevnih količin, kjer gre za predmete in pojme na splošno, kot npr. Brot, Obst, Gemüse, Schweinefleisch, Tee, Kaffee, Bier, Wasser, Saft, Glas, Hunger, Durst, Geld, Energie, Beton, Liebe, Angst ...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Če pa govorimo o točno določeni stvari ali pojmu, uporabimo člen.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Indefinite Substantive im Plural - nedoločni samostalniki v množiniČlen izpustimo, ko gre za skupino ljudi na splošno (ne za točno določene osebe), kot npr. Kinder, Kranke, Alte, Muslime, ...


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Sprichwörter, feste Wendungen - pregovori, frazeČlen izpustimo v pregovorih in frazah.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Substantive nach dem Genitivatributt - samostalniki s prilastkom v 2. sklonuPred samostalnikom, ki stoji za prilastkom v 2. sklonu, člen izpustimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nach den Präpositionen "ohne, zu, nach, vor" steht oft kein ArtikelJasno pravilo, kdaj člene za predlogi ohne, zu, nach, vor uporabimo in kdaj ne, ne obstaja. Uporabe se priučimo z uporabo nemščine, navedemo lahko le približno pravilo, ki pravi, da za omenjenimi predlogi (še posebej v frazah) člen navadno izpustimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder