Uklonska mrežica
 

Uklonska mrežica vaja 1


Valovna dolžina vidne svetlobe je med 380 nm (vijoličasta svetloba) do 750 nm (rdeča svetloba). Kolikšen je frekvenčni pas vidne svetlobe? Koliko oktav zajema vidna svetloba? Rezultat primerjaj s številom oktav slišnega zvoka.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana