Odboj in lom svetlobe
 

Odboj in lom svetlobe vaja 15


Na dnu bazena sveti žarnica. Žarnica sveti na vse strani, vendar samo del svetlobe prodre v zrak. Opiši potek naslednjih žarkov:


  • žarka, ki prehaja navpično iz bazena v zrak,

  • žarka, ki prehaja v zrak pod nekim kotom,

  • mejni žarek popolnega odboja,

  • žarek, ki se odbije od površine v vodo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana