Camera obscura in oko
 

Camera obscura in oko vaja 1


Nariši skico in opiši delovanje camere obscure. Odgovori na vprašanji:


  • Ali je slika pokončna ali obrnjena?

  • Od česa je odvisna velikost slike?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana