Camera obscura in oko
 

Camera obscura in oko vaja 10


Ugotovi, ali so trditve pravilne.


  • Velikost slike, ki jo dobimo s camero obscuro, je odvisna od velikosti predmeta, njegove oddaljenosti od camere in razdalje med odprtino in zaslonom.

  • Kakovost slike camere obscure je večja, če je večja odprtina.

  • Če je predmet enako oddaljen od odprtine camere obscure, kot je oddaljena odprtina od zaslona, sta velikosti slike in predmeta enaki.

  • Čim bolj ostra je slika na zaslonu camere obscure, manj je osvetljena

  • Slika na zaslonu camere obscure je vedno pomanjšana in obrnjena


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana