Camera obscura in oko
 

Camera obscura in oko vaja 7


Kaj je daljnovidnost? S kakšna očala moramo nositi, če smo daljnovidni?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana