Odboj in lom svetlobe
 

Odboj in lom svetlobe vaja 17


Za laserskim žarkom posvetimo poševno na planparalelno stekleno ploščo, kot kaže slika. Nekaj centimetrov pod ploščo je zaslon, kjer opazujemo žarek. V kateri od narisanih točk bo žarek zadel zaslon? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana