Leče in optični pripomočki
 

Leče in optični pripomočki vaja 8


Nad optično osjo na razdalji a od zbiralne leče je točkasto svetilo, kot kaže slika. Označeni sta tudi gorišči F leče. Kam se bo preslikalo svetilo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana