Camera obscura in oko
 

Camera obscura in oko vaja 4


Dva enako velika predmeta stojita na različnih razdaljah pred camero obscuro, kot kaže slika. Kako se preslikata na zaslon camere obscure? Ali sta ostrini njunih slik enaki? Upoštevaj, da je odprtina v camero obscuro majhna.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana