Camera obscura in oko
 

Camera obscura in oko vaja 5


Dve točkasti svetili sta postavljeni na optično os camere obscure in sta različno oddaljeni od odprtine. Slika katerega svetila bo na zaslonu camere obscure bolj ostra? Velikosti odprtine ne zanemarimo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana