Leče in optični pripomočki
 

Leče in optični pripomočki vaja 16


Pred razpršilno lečo postavimo predmet P, kot kaže slika. Na sliki sta podani tudi obe gorišči F. Kje nastane slika in kakšna je?
 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana