Talesov izrek
 

Talesov izrek vaja 17


Daljica BC meri , daljici EB in AB pa sta v razmerju . Ploščina pravokotnika CDEF meri . Izračunaj obseg pravokotnika CDEF. 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.