Talesov izrek
 

Talesov izrek vaja 16


Na sliki so štiri premice. Premici r in s sta vzporedni. Daljica CE meri , daljica BD pa . Dolžini daljic BC in AC sta v razmerju . Izračunaj obseg lika ABDE. 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.