Talesov izrek
 

Talesov izrek vaja 14


Premici p in r na sliki sta vzporedni. Daljica DE meri , daljica AC pa . Daljici AE in EC sta v razmerju . Izračunaj dolžini daljic AE in EB. 

glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.